Avizier

State de personal pe anul 2021
Anunț final concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar
Rezultatele finale în urma sustinerii probei de interviu pentru concursul de ocupare a unui post vacant de administrator financiar
Rezultatele finale obținute în urma sustinerii probei scrise pentru concursul de ocupare a unui post vacant de administrator financiar

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman organizează concurs pentru ocuparea post didactic auxiliar.
Declarație de avere Rusu Mihaela Cristina
Condica de prezenta online
 Plan de școlarizare
 Plan de școlarizare
 Străzi arondate Școlii Gimaziale Mihai Eminescu Roman
Oferta educațională
Personalul unității
Consiliul de administrație